Panel 1 – Historie transfuziologie ve světě

  • 1616 – anglický lékař William Harvey objevuje funkci krevního oběhu, teda, že krev je  . Později v roce 1628 své tvrzení publikuje a vyvrací tak od starověku přijaté tvrzení Galéna, že krev je v těle vedena v žilách střídavě tam a spět.

 

  • 1665 – První krevní transfuze je provedena na zvířecím modelu, na psech, anglickým lékařem Richardem Lowerem ve Velké Británii.

 

  • 1667 – Francouzský lékař Jean Baptiste Denis provádí první transfuzi u člověka, kdy aplikoval jehněčí krev mladému muži (muž zákrok přežil).

 

Obr. č. 1 – Ilustrace transfuze krve – podání krve jehněte mladému muži Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 51

 • 1668 – Krevní transfuze u lidí se z důvodu mnohých neúspěchů zakazují.

 • 1818 – První úspěšné transfuze z člověka na člověka aplikuje britský porodník James Blundell. Mnohým rodičkám tím zachrání život.


Obr. č. 2- Ilustrace Jamesa Blundella zobrazující krevní transfuze z člověka na člověka (Observations on transfusion of blood. In The Lancet 2 (1828-29): 321-24. James Blundell.) Zdroj: Wellcome Trust, a global charitable foundation, Velká Britanie, sdíleno na základě licence CC 4.0

 • 1901 – Vídeňský lékař Karl Landsteiner publikuje objev tří krevních skupin označených jako A, B a 0. Později v roce 1930 získává za objevení krevních skupin člověka Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství.

Obr. č. 3 – Rakouský lékař Karl Landsteiner Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_ Landsteiner_(1868–1943)_©_Albert_Hilscher_OeNB_1074462

 • 1902 – Landsteinerovi spolupracovníci Alfredo Decastello a Adriano Sturli objevují čtvrtou krevní skupinu AB.

Obr. č. 4 – Rozdělení krevních skupin Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=15113

Obr. č. 5 - Bernheimova metoda arteriózní transfuze krve prováděna z cévy dárce přímo do cévy příjemce. Tato velice invazivní metoda je záhy zakázána a lékaři inklinují k odběrům krve ze žíly dárců a jejím transfuzím také do žíly příjemcům. Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 57

 • 1914 – Trojice lékařů A. Hustin z Belgie, L. Agota z Argentiny a R. Lewisohn z USA objevují, že krev se po přidání citronanu sodného nesráží (používá se dodnes). Takto upravená krev se může několik dnů skladovat.

Obr. č. 6 - Odběr krve od dárce za pomocí Lewisohnovy citrátové metody (k odebrané krvi se přidá citronan sodný a tak se pak nesráží) Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 97

Obr. č. 7 - Transfuze krve upravené citronanem sodným za pomocí gravitace Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 98

 • 1915 – Americký lékař R. Weil poprvé použije k transfuzi krev skladovanou několik dnů.

 • 1916 – F. P. Rous a J. R. Turner z USA zdokonalují úpravu krve pro skladování, a to přidáním glukózy k citronanu sodnému. Skladování krve se tak prodlužuje až na 14 dní.

 • 1935 – V Římě se koná první mezinárodní kongres o transfuzi krve.

 • 1937 – Vzniká první krevní banka. Za přičinění maďarského lékaře žijícího v USA Bernarda Fantuse, se otevírá při nemocnici Cook Country Hospital v Chicagu v USA.

 • 1940 – Lékaři Karl Landsteiner a Alexander Solomon Wiener objevují Rh faktor (pojmenován podle opice Makak Rhesus, v jehož krvi byl poprvé objeven). Význam tohoto objevu je především v porodnictví, kdy se při opakovaných těhotenstvích mohou Rh negativním ženám vytvářet protilátky proti Rh pozitivnímu plodu a způsobovat tzv. hemolytickou nemoc plodů a novorozenců.


Obr. č. 8 - Souprava pro odběr krve za pomoci vakua (obsahuje skleněnou láhev s citronanem sodným) Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 143

Obr. č. 9 - Souprava pro separaci plasmy Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 153

 • 1950 – Američtí lékaři Carl Walter a William P. Murphy prezentují plastové vaky na odebranou krev, které nahrazují skleněné lahve.

 • 1960 – A. Solomon a J. L. Fahey provádějí první léčebný odběr plazmy, tzv. plazmaferézu.

 • 2003 – Světový den dárců krve. Každoročně se 14. června, na počest narození Karla Landsteinera (14.6.1868), slaví s cílem zvýšit povědomí o dárcovství krve a zároveň projevit uznání bezpříspěvkovým dárcům krve.

Panel 2 – Historie transfuziologie na území ČR

  • 1616 – anglický lékař William Harvey objevuje funkci krevního oběhu, teda, že krev je  . Později v roce 1628 své tvrzení publikuje a vyvrací tak od starověku přijaté tvrzení Galéna, že krev je v těle vedena v žilách střídavě tam a spět.

 

  • 1665 – První krevní transfuze je provedena na zvířecím modelu, na psech, anglickým lékařem Richardem Lowerem ve Velké Británii.

 

  • 1667 – Francouzský lékař Jean Baptiste Denis provádí první transfuzi u člověka, kdy aplikoval jehněčí krev mladému muži (muž zákrok přežil).

 

Obr. č. 1 – Ilustrace transfuze krve – podání krve jehněte mladému muži Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 51

 • 1668 – Krevní transfuze u lidí se z důvodu mnohých neúspěchů zakazují.

 • 1818 – První úspěšné transfuze z člověka na člověka aplikuje britský porodník James Blundell. Mnohým rodičkám tím zachrání život.


Obr. č. 2- Ilustrace Jamesa Blundella zobrazující krevní transfuze z člověka na člověka (Observations on transfusion of blood. In The Lancet 2 (1828-29): 321-24. James Blundell.) Zdroj: Wellcome Trust, a global charitable foundation, Velká Britanie, sdíleno na základě licence CC 4.0

 • 1901 – Vídeňský lékař Karl Landsteiner publikuje objev tří krevních skupin označených jako A, B a 0. Později v roce 1930 získává za objevení krevních skupin člověka Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství.

Obr. č. 3 – Rakouský lékař Karl Landsteiner Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_ Landsteiner_(1868–1943)_©_Albert_Hilscher_OeNB_1074462

 • 1902 – Landsteinerovi spolupracovníci Alfredo Decastello a Adriano Sturli objevují čtvrtou krevní skupinu AB.

Obr. č. 4 – Rozdělení krevních skupin Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=15113

Obr. č. 5 - Bernheimova metoda arteriózní transfuze krve prováděna z cévy dárce přímo do cévy příjemce. Tato velice invazivní metoda je záhy zakázána a lékaři inklinují k odběrům krve ze žíly dárců a jejím transfuzím také do žíly příjemcům. Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 57

 • 1914 – Trojice lékařů A. Hustin z Belgie, L. Agota z Argentiny a R. Lewisohn z USA objevují, že krev se po přidání citronanu sodného nesráží (používá se dodnes). Takto upravená krev se může několik dnů skladovat.

Obr. č. 6 - Odběr krve od dárce za pomocí Lewisohnovy citrátové metody (k odebrané krvi se přidá citronan sodný a tak se pak nesráží) Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 97

Obr. č. 7 - Transfuze krve upravené citronanem sodným za pomocí gravitace Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 98

 • 1915 – Americký lékař R. Weil poprvé použije k transfuzi krev skladovanou několik dnů.

 • 1916 – F. P. Rous a J. R. Turner z USA zdokonalují úpravu krve pro skladování, a to přidáním glukózy k citronanu sodnému. Skladování krve se tak prodlužuje až na 14 dní.

 • 1935 – V Římě se koná první mezinárodní kongres o transfuzi krve.

 • 1937 – Vzniká první krevní banka. Za přičinění maďarského lékaře žijícího v USA Bernarda Fantuse, se otevírá při nemocnici Cook Country Hospital v Chicagu v USA.

 • 1940 – Lékaři Karl Landsteiner a Alexander Solomon Wiener objevují Rh faktor (pojmenován podle opice Makak Rhesus, v jehož krvi byl poprvé objeven). Význam tohoto objevu je především v porodnictví, kdy se při opakovaných těhotenstvích mohou Rh negativním ženám vytvářet protilátky proti Rh pozitivnímu plodu a způsobovat tzv. hemolytickou nemoc plodů a novorozenců.


Obr. č. 8 - Souprava pro odběr krve za pomoci vakua (obsahuje skleněnou láhev s citronanem sodným) Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 143

Obr. č. 9 - Souprava pro separaci plasmy Zdroj: Alexander S. Wiener – Blood Groups and Transfusion, 1945, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, USA, str. 153

 • 1950 – Američtí lékaři Carl Walter a William P. Murphy prezentují plastové vaky na odebranou krev, které nahrazují skleněné lahve.

 • 1960 – A. Solomon a J. L. Fahey provádějí první léčebný odběr plazmy, tzv. plazmaferézu.

 • 2003 – Světový den dárců krve. Každoročně se 14. června, na počest narození Karla Landsteinera (14.6.1868), slaví s cílem zvýšit povědomí o dárcovství krve a zároveň projevit uznání bezpříspěvkovým dárcům krve.